Shopanother สินค้า นำเข้าแท้ 100% ส่งฟรีทั่วไทย เมื่อช้อปครบ 700.-

Return and refund

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าแบบ ไม่สมัครสมาชิก (Guest Checkout) ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ คืนสินค้าผ่านระบบได้ ให้ท่านติดต่อผ่านช่องทาง

Line Official : @shopanother

Facebook : ShopAnother.com

Email : info@shopanother.com

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าแบบสมัครสมาชิก (Login user)

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

สามารถกดยกเลิกผ่านระบบได้หากสินค้ายังไม่ถูกจัดเตรียมส่ง โดยไปที่มุมขวาบน My account > Order Status

หากท่านเข้าระบบผ่านมือถือ ให้กดที่ Hamberger Image สัญลักษณ์เมมนู ที่มุมบนซ้ายบนมือถือท่าน ไปที่ My account > Order Status

การคืนสินค้า

เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างสูงสุด ลูกค้าของ ANOTHER สามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) กรอกข้อมูลการแจ้งคืนตามฟอร์มด้านล่าง

2) ทำการจัดส่งสินค้าคืนพร้อมแนบใบเอกสารขอคืนสินค้าพิมพ์จาก เอกสารคืนสินค้า มาที่อยู่ของทางบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่าง

บริษัท เอส.ดี.ซี วัน จำกัด (Another)

59/1 หมู่1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนจากท่านภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สินค้าส่งคืนมาถึง โดยทางบริษัทฯ จะสามารถทำการรับคืนสินค้า โดยที่สินค้าอยู่ในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่านโดยทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมด